Przedszkole Publiczne nr 9

Biuletyn Informacji Publicznej

Kadra

KIEROWNICTWO PLACÓWKI

Rolę kierowniczą placówki oświatowej pełni dyrektor, który:

 • sprawuje nadzór pedagogiczny,
 • przewodniczy Radzie Pedagogicznej,
 • pełni rolę pracodawcy,
 • organizuje pracę nauczycieli,
 • inspiruje nauczycieli do działania,
 • kieruje działalnością przedszkola,

Na wniosek dyrektora, za zgodą organu prowadzącego, nieobecnego dyrektora zastępuje wyznaczony nauczyciel.

KADRA PEDAGOGICZNA

Na dzień 1.IX.2010w placówce zatrudnionych jest 15 nauczycieli, którzy posiadają kwalifikacje do pracy z dziećmi:

 • studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
 • studia wyższe z przygotowaniem pedagogicznym

W naszym przedszkolu pracuje:

 • 10 nauczycieli dyplomowanych
 • 5 nauczycieli kontraktowych
 • 1 nauczyciel stażysta

Nauczyciele uzupełniają wykształcenie na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych. Nabyli dodatkowe kwalifikacje w zakresie:

 • logopedii,
 • terapii pedagogicznej,
 • gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,
 • socjoterapii,
 • terapii integracji sensorycznej,
 • zarządzania oświatą.
Data powstania: czwartek, 26 wrz 2013 17:28
Data opublikowania: czwartek, 26 wrz 2013 17:29
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 4367 razy