Przedszkole Publiczne nr 9

Biuletyn Informacji Publicznej

Cele i zadania

Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych w tym w szczególności cele z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
Celem przedszkola jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju oraz przygotowanie ich do nauki w szkole podstawowej poprzez:
1.Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych w codziennym życiu.
2.Wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się co jest dobre a co złe.
3.Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej , umiejętności radzenia sobie w nowych sytuacjach i znoszeniu porażek.
4.Rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które warunkują poprawność relacji z dziećmi i dorosłymi.
5.Stwarzanie warunków rozwoju dzieciom o zróżnicowanych możliwościach i umiejętnościach.
6.Troska o zdrowie i ich sprawność fizyczną.
7.Zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.
8.Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym.
9. Wprowadzenie dzieci w świat sztuki .
10. Kształtowanie poczucia przynależności społecznej i narodowej.

Zadaniem przedszkola jest:

Stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym.
Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
Promowanie działalności przedszkola w środowisku.

Data powstania: czwartek, 26 wrz 2013 17:27
Data opublikowania: czwartek, 26 wrz 2013 17:27
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 3321 razy