Przedszkole Publiczne nr 9

Biuletyn Informacji Publicznej

Instrukcja korzystania z BIP

Strona podmiotowa BIP Przedszkola Publicznego nr 9 w Łomży jest tworzona zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Użytkownik strony wybiera określoną informację z menu przedmiotowego znajdującego się po lewej stronie ekranu.
W środkowej części strony głównej znajdują się informacje dotyczące przedszkola, najnowszych komunikatów oraz innych wiadomości, pod którymi mogą znajdować się przyciski drukarki lub dokumentu pdf, służące do drukowania danej informacji lub stworzenia dokumentu w formacie pdf z przeglądaną informacją. Pod każdą informacją znajduje się również ramka z danymi osoby, która ją stworzyła, oraz datą jej utworzenia i opublikowania. Poniżej ramki może znajdować się link do wersji archiwalnych/poprzednich wiadomości.
W górnej części ekranu umieszczona jest wyszukiwarka oraz przycisk RSS, służący do przesyłania nagłówków wiadomości i nowości oraz przycisk "AAA" służący do zmiany rozmiaru czcionki na stronie. Pod nimi znajduje się logo/nazwa przedszkola, po kliknięciu którego użytkownik przenosi się na stronę główną BIP przedszkola. Pod menu przedmiotowym po lewej stronie znajduje się przyciski "bip.gov.pl", którego kliknięcie przenosi na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej bip.gov.pl

Data powstania: czwartek, 26 wrz 2013 17:24
Data opublikowania: czwartek, 26 wrz 2013 17:24
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 1179 razy