Przedszkole Publiczne nr 9

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wymiana posadzki w Przedszkolu Publicznym nr 9 w Łomży

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu na: Wymiana posadzki w Przedszkolu Publicznym nr 9  w Łomży.

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(zwanej dalej PZP) uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów unijnych została wybrana - zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy PZP - przez Zamawiającego oferta firmy:

Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe BUDOMAS Masłowski Zbigniew Szymanów, ul. Lotnicza 48 z ceną 24375,88 złotych (brutto).

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta odpowiada wymaganiom przedstawionym SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w 2 kryteriach:

  • najniższa cena brutto - 95 pkt
  • okres gwarancji  5 pkt.

Lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację

 

Nr oferty

Nazwa (firmy), siedziby i adresy Wykonawców

Ocena w pkt/Uwagi

1

Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe BUDOMAS Masłowski Zbigniew Szymanów, ul. Lotnicza 48

95 pkt

2

FHU Hurt – Pol Małgorzata Kluź Radom, ul. Tartaczna 16/18B

85,59 pkt

3

SATYR Chrostowski, Lewandowska Łomża, ul. Spokojna 1C

81,25 pkt

 

 

Data powstania: piątek, 22 maj 2015 11:57
Data opublikowania: piątek, 22 maj 2015 12:06
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 1 cze 2015 14:03
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 1036 razy