Przedszkole Publiczne nr 9

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :"Wykonanie ciągów pieszo jezdnych i bramy wjazdowej na teren Przedszkola Publicznego Nr 9 - Etap1"

2013-10-21 12:50 - Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :"Wykonanie ciągów pieszo jezdnych i bramy wjazdowej na teren Przedszkola Publicznego Nr 9 - Etap1"

Przejdź do wiadomości